อยากมีชื่อบนกระป๋องโค้ก หรือบนขวดโค้กบ้างทำอย่างไร?

ใครอยากมี ชื่อบนกระป๋องโค้ก หรืออยากจะได้กระป๋องโค้กที่มีชื่อเพื่อน,แฟน
สามารถไปทำได้ที่กิจกรรมโค้กตามสถานที่ และวันเวลาใน ตารางนี้นะคะ
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

test test test test